Databronnen

Hier vink je de Databronnen aan die gebruikt worden binnen deze Activiteit. Je kan ook nieuwe toevoegen via de knopjes per categorie van Databron.

Via het pijltje naast iedere Databron-naam, ga je direct naar de details ervan.


Hoe doen we het?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)