Opslag

Bij locatie hebben we 3 vragen die duidelijk antwoord geven of de persoonsgegevens zich binnen of buiten de EU bevinden. Indien dit niet het geval is, wordt er gevraagd naar de reden. Het platform biedt 5 standaard redenen aan, je kan er vrij toevoegen en beheren via Instellingen. Tot slot vragen we naar de bewaartermijn binnen deze Databron.


Hoe doen we het?


Powered by HelpDocs