Opslag

Bij locatie hebben we 3 vragen die duidelijk antwoord geven of de persoonsgegevens zich binnen of buiten de EU bevinden. Indien dit niet het geval is, wordt er gevraagd naar de reden. Het platform biedt 5 standaard redenen aan, je kan er vrij toevoegen en beheren via Instellingen. Tot slot vragen we naar de bewaartermijn binnen deze Databron.


Hoe doen we het?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)