Wat is het Register van Activiteiten?

Het Register van Activiteiten is het document dat bijhoudt welke informatie, van welke personen, in welke systemen wordt opgeslagen. Het vormt een belangrijk onderdeel van de GDPR-wetgeving. Op basis van het register kan je eenvoudig aantonen waar persoonsgegevens opgeslagen worden en welke maatregelen er genomen zijn om deze informatie te beschermen.


Hoe doen we het?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)