Externe ontvangers

Externe ontvangers zijn andere bedrijven of organisaties aan wie je de persoonsgegevens doorgeeft. We hebben enkele voorbeelden voor je aangemaakt en aangekruist. Bij de opstart zijn dit algemene benamingen, zoals bv 'Bank'. Veranderen dit naar de naam van jouw financiële instelling. Dit doe je via de link onderaan 'externe ontvangers beheren'.


Hoe doen we het?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)