Activiteiten : Wat houden we bij?

Bij het invoeren van de Activiteiten werken we met meerdere tabs:

  1. Overzicht: benamingen & afdelingen die de Activiteit uitvoeren
  2. Van wie?: Van wie houd je de gegevens bij
  3. Databronnen: waar worden deze gegevens bewaard (software, bestanden, papier)
  4. Waarom?: wat is de reden dat je deze gegevens bijhoudt
  5. Externe ontvangers: naar wie stuur je deze gegevens door?


Hoe doen we het?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)